Om oss

Halmstad Pride är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell paraplyorganisation som startade under hösten 2014, där föreningar som delar organisationens värderingar är välkomna att ansöka om medlemskap.

Föreningen verkar för alla människors lika värde, lika möjligheter och rätten att alla ska få vara den hen är.

Föreningen har som mål att verka för ett inkluderande samhälle på såväl lokal som regional nivå men även med en internationell medvetenhet då dessa frågor inte känner några gränser, främst gällande frågor som berör homosexuellas, bisexuellas, trans- och queerpersoners rättigheter och friheter. Halmstad Pride är en inkluderande förening för alla oavsett sexuell läggning, ålder, ursprung, ekonomiska förutsättningar eller könsidentitet.

Vi vill att Halmstad skall bli en stad där alla känner sig välkomna och sedda. Där alla har samma värde, får samma respekt och känner sig säkra genom hela livet, oavsett sexuell läggning och/eller könstillhörighet. Detta skall gälla såväl från personer i ens omgivning och från personal som en träffar på olika myndigheter, i sin utbildning, inom vården och andra kontakter. 

Vi i Halmstad Pride vill Vi vill verka för alla människors lika värde, lika möjligheter och att alla ska ha rätten att få vara den man är. Vi vill verka för att samhället ska vara tillgängligt för alla, oavsett funktionsmöjligheter och detta gäller även möjlighet att uttrycka och leva ut ens könsidentitet och sexuella läggning Vi vill att Halmstad ska vara en öppen och välkomnande stad.

Ingen skall behöva känna sig otrygg, utsättas för diskriminering, hot om våld eller fysiskt våld på grund av sin sexuella läggning eller könstillhörighet. Vi vill verka för att skapa en naturlig samlingspunkt för hbtq personer i Halmstad och Halland. Genom en Pride vill vi skapa en plats där alla är välkomna och samtidigt öppna upp för samtal och information.

 

Stötta Halmstad Pride – bli medlem

Halmstad Pride är en ideell förening och vi är därmed helt beroende av våra medlemmar, sponsorer och samarbetspartners.

Skulle du, ditt företag eller organisation vilja vara med och stötta?

Som sponsor till Halmstad Pride blir du inte bara inbjuden till en kärleksfylld och regnbågsskimrande folkfest, du tar dessutom aktiv ställning för allas lika värde. Genom att stödja Halmstad Pride visar ni ett uttalat stöd för HBTQ+frågor, mänskliga rättigheter och ett öppet jämlikt samhälle så väl i Halmstads Kommun som i resten av världen. För att kunna bli medlem till Halmstad Pride vill vi att du delar vår värdegrund.