Stötta Halmstad Pride – bli medlem

Stötta Halmstad Pride – bli medlem

Halmstad Pride är en ideell förening och vi är därmed helt beroende av våra medlemmar, sponsorer och samarbetspartners.

Skulle du, ditt företag eller organisation vilja vara med och stötta?

Som sponsor till Halmstad Pride blir du inte bara inbjuden till en kärleksfylld och regnbågsskimrande folkfest, du tar dessutom aktiv ställning för allas lika värde. Genom att stödja Halmstad Pride visar ni ett uttalat stöd för HBTQ+frågor, mänskliga rättigheter och ett öppet jämlikt samhälle så väl i Halmstads Kommun som i resten av världen. För att kunna bli medlem till Halmstad Pride vill vi att du delar vår värdegrund.